การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
38th Annual Scientific Congress of the Royal
College of Surgeons of Thailand
ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา