ไปวิ่งกันมั้ยคะ...... ^^

แพทย์รังสิตจัดกิจกรรม “PatRangsit Mini – half Marathon ครั้งที่ 1” ขี้นในวันที่ 22 มี.ค. 2558
ซึ่งงานนี้เป็นงานเดิน-วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งสมทบหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก
มีการแบ่งระยะเป็น 3 ประเภท คือ
HALF MARATHON : 23.5 km.
HALF MARATHON : 11.5 km.
FUN RUN : 6 km.


รวมภาพบรรยากาศภายในงาน...
บริษัท Innotech ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดเต็นท์ ให้บริการน้ำเต้าหู้แก่นักวิ่งมาราธอน
และเข้าร่วมวิ่งในส่วนของ Fun Run 6 กิโลเมตร