ประมวลรูปงานกิจกรรม "INNOTECH BOWLING HOSPITAL CHALLENGE 2016"
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ Major bowl hit @ Central Plaza Udonthani

ภาพบรรยากาศภายในงาน...