บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Preanalytic error in clinical laboratory”
และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ สำนักงานบริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด สาขาอุดรธานี