คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศทางพยาธิวิทยา
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น – 12.30 น
ณ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)