งานสัมมนาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “A new approach to laboratory quality management”
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง Sigma 1-2 ชั้น 6 โรงแรม Pullman Bangkok King Power

ภาพบรรยากาศภายในงาน...